Pôdory opevnenia Viedne a podkopávania pri tureckom obliehaní v roku 1683

Neznámy grafik

date:
measurements: výška 27.7 cm, šírka 36.9 cm (papier)
výška 25.0 cm, šírka 34.2 cm (doska)
výška 24.4 cm, šírka 33.6 cm (obraz)
work type: grafikaknižná
material: handmade paper
technique: etching
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 13753
licence: Creative Commons License public domain
order reproduction download