Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Putto s erbom

Lucas van Leyden

date:
measurements: priemer 3.8 cm
work type: grafika › úžitková › ilustrácia › knižná
material: papier, ručný, našedlý
technique: rytina
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 4729
zo súboru: ilustrácia z nezistenej knihy