Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Mladý Ján Krstiteľ s baránkom

Stefano Mulinari – graphic, Parmigianino – original by

date:
measurements: výška 65.0 cm, šírka 45.0 cm (list)
výška 50.7 cm (doska )
šírka 38.2 cm (doska)
výška 19.8 cm, šírka 15.4 cm (obraz)
work type: grafika › úžitková › ilustrácia › knižná › grafika › reprodukčná
genre: náboženský motív
figurálna kompozícia
animálna kompozícia
material: papier, ručný, biely
technique: lept, akvatinta, farebná
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 6036/15 c
z albumu: ...