Stojaci modliaci sa muž - apoštol (?)

Stefano Mulinari – graphic, Parmigianino – original by

Stefano Mulinari, Parmigianino - Stojaci modliaci sa muž - apoštol (?)
date:
measurements: výška 65.0 cm, šírka 45.0 cm (list)
výška 50.7 cm (doska )
šírka 38.2 cm (doska)
výška 15.4 cm, šírka 7.0 cm (obraz)
work type: grafika › úžitková › ilustrácia › knižná › grafika › reprodukčná
genre: figurative composition
religious motif
material: biely ručný papier
technique: lept, akvatinta, farebná
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 6036/20 c
z albumu: ...
order reproduction