Spiaci apoštoli - detail zo scény na Olivovej hore

Polidoro da Caravaggio – original by, Stefano Mulinari – graphic artist

date:
measurements: výška 65.0 cm, šírka 45.0 cm (list)
výška 50.7 cm (doska )
šírka 38.2 cm (doska)
výška 14.9 cm, šírka 22.5 cm (obraz)
work type: graphic artsillustration
object type: album
knižná ilustrácia
genre: religious motif
landscape
figurative composition
material: biely ručný papier
technique: akvatinta, farebná
lept, akvatinta, farebná
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Martin Čičo
inventory number: G 6036/23 d
licence: Creative Commons License public domain
z albumu: Stefano Mulinari. Disegni originali d'eccellenti pittori : Esistenti nella Real Galleria di Firenze... Miesto vydania nie je známe : vydavateľ nie je známy, 1774 (24/51)
order reproduction download