Zmŕtvychvstanie - vojaci pri otvorenom hrobe

Stefano Mulinari – graphic, Giulio Romano – original by

Stefano Mulinari, Giulio Romano - Zmŕtvychvstanie - vojaci pri otvorenom hrobe
date:
measurements: výška 65.0 cm, šírka 45.0 cm (list)
výška 50.7 cm (doska )
šírka 38.2 cm (doska)
výška 25.4 cm, šírka 38.9 cm (obraz)
work type: grafikaúžitkováilustráciaknižnágrafikareprodukčná
genre: figurative composition
religious motif
material: biely ručný papier
technique: lept, akvatinta, farebná
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 6036/28 a
z albumu: ...
order reproduction