Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

        Napokon sa fontány, ako významná zložka vytvárania verejného priestoru, stali samostatnou podtémou nielen vo výzdobe záhrad či zámockých nádvorí, ale aj v mestskom interiéri, pričom ich spojenie s architektúrou je najmä v oblasti voľných variácií na danú tému prítomné aj v podobe skôr len ideálnych návrhov.  
 

Martin Čičo ● Architectura delineata et sculpta : Obraz architektúry v grafike 16. - 18. storočia ; Kurátor výstavy: Martin Čičo . Bratislava : Slovenská národná galéria, 2011.

date:
measurements: výška 17.7 cm, šírka 24.9 cm, výška 17.7 cm, šírka 24.9 cm
work type: grafika › voľná
in collections:
material: papier, ručný, zažltlý
technique: lept
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: G 856
licence: Creative Commons License public domain
zo súboru: Séria renesančno-manieristických fontán.

search by similar colours