Archív JK/Zhustená drobná tvorba

Peter Bartoš

date:
measurements: výška 20.0 cm (dvojstrana obálky)
šírka 28.7 cm
work type: iné médiákoncept
material: paper
technique: nalepenie na nový podklad
vlepovanie
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Petra Hanáková
inventory number: IM 358/A18/525/1
order reproduction