Archív JK/Domus č. 615/1981

Július Koller

Július Koller – Archív JK/Domus č. 615/1981
date:
measurements:
work type: iné médiáalbuminé médiáfotografiainé médiákoláž
material: yellowish paper
technique: ball-point pen
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: IM 358/A7/3
z celku: výpisky Domus 615 (3/73)
order reproduction