Týždeň fiktívnej kultúry/René Magritte: Obrazy

Ján Budaj, Dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania

Ján Budaj, Dočasná spoločnosť intenzívneho prežívania – Týždeň fiktívnej kultúry/René Magritte: Obrazy
date:
measurements:
work type: iné médiáiné médiáfotografiazáznam akcie
technique: digital photography
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: IM 662/4/b
order reproduction