Náčrt kompozície figúry stojacej pred krížom

Margita Czóbelová

date:
measurements: výška 17.2 cm, šírka 11.7 cm (obal )
work type: kresbaprípravnánáčrt
kresbaprípravnáskica
kresbaprípravnáštúdia
object type: autorský album
genre: animal motif
figurative composition
material: green ocher paper
technique: pencil
colored pencil
colored chalk
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: K 10506/10
zo skicára: Skicár I. (10/13)
order reproduction