Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Štúdie detských hlavičiek

Ján Novák

Ján Novák - Štúdie detských hlavičiek
date:
measurements: výška 15.6 cm, šírka 24.8 cm
work type: kresba › prípravná
genre: figurálny motív
material: papier, biely, zažltnutý
technique: ceruza, grafitová
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: K 18840/18
: Skicár (18/51)