Skicár s rôznymi štúdijnými kresbami

Mikuláš Galanda

Mikuláš Galanda – Skicár s rôznymi štúdijnými kresbami
date:
measurements: výška 10.0 cm, šírka 14.8 cm
work type: kresbaprípravná
genre: zátišie
material: paper
technique: pencil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Petra Hanáková
inventory number: K 3208/17
zo súboru: list zo skicára č. 1
order reproduction