Skicár s rôznymi štúdijnými kresbami

Mikuláš Galanda

date:
measurements: výška 14.7 cm, šírka 20.7 cm
work type: kresbaprípravná
genre: figurative composition
material: paper
technique: pencil
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: K 3211/35
licence: Creative Commons License public domain
zo skicára: Skicár so štúdijnými kresbami (17/54)
order reproduction download