Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Biliardová hra. Scény zo života v Rusovciach

Stredoeurópsky maliar z 19. storočia

date:
measurements: výška 38.2 cm, šírka 26.5 cm
work type: kresba › prípravná
genre: interiér
figurálna kompozícia
material: kartón
technique: akvarel
ceruza
tuš
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: K 6232/35
licence: Creative Commons License public domain
z albumu: album neznámeho autora z 19. stor.- II. diel - 221 kresieb

search by similar colours