10. - Shepherdess

Gustáv Mallý

date:
measurements: výška 12.2 cm, šírka 12.0 cm
work type: kresbafunkčnáilustrácia
genre: figurative composition
material: carton
technique: aquarelle
watercolor
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: K 799
zo súboru: ilustrácia ku knihe A.H.Škultétyho Rečňovanky, usporiadal Št.Krčméry, Bratislava, 1933 - 20 ilustr.
order reproduction