Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Transparentná tapiséria s prírodným motívom

Silvia Fedorová

Silvia Fedorová - Transparentná tapiséria s prírodným motívom
date:
measurements: výška 380.0 cm, šírka 160.0 cm
material: textil, sisal
technique: kombinovaná technika
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: O 4105