Návrh medaily k 500.výročiu Academie Istropolitany

Ladislav Snopek

Ladislav Snopek – Návrh medaily k 500.výročiu Academie Istropolitany
date:
measurements: priemer 24.0 cm
work type: sochárstvoreliéfmedaila
material: bronze
technique: casting
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 1056
z celku: averz medaily
order reproduction