Prvý návrh reliéfnej kompozície pre nádvorie múzea SNR 1848 na Myjave

Rudolf Pribiš

Rudolf Pribiš – Prvý návrh reliéfnej kompozície pre nádvorie múzea SNR 1848 na Myjave
date:
measurements: výška 31.0 cm, šírka 117.5 cm, hĺbka 4.5 cm
work type: sculpturerelief
material: bronze
technique: casting
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 1471
z celku: časť kompozície
order reproduction