Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯
Slovenský rezbár zo začiatku 18. storočia, Neznámy rezbár - Svätý Štefan
date:
measurements: 175.0 cm (výška )
material: drevo
technique: polychrómia
rezba
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 1623
z celku: z dvojice uhorských kráľov svätcov, pendant P 1622
genre: figurálny motív
material: drevo
technique: polychrómia
rezba
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 1623