Slovenský rezbár zo začiatku 16. storočia – Svätý Florián
date:
measurements: výška 88.0 cm
work type: sochárstvoskulptúra
genre: figurative composition
material: hardwood
technique: carving
polychrome
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 284
z celku: pôvodne súčasť gotického oltárneho celku
order reproduction