Georg Raphael Donner, Neznámy sochár, Slovenský sochár okolo 1730 - Hlava svätca
date:
measurements: výška 65.0 cm
work type: sochárstvoskulptúra
material: wood
technique: carving
polychrome
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: P 849
z celku: súčasť sochárskej výzdoby s bustami P 776,P 777,P 850
order reproduction