Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Váza Rodina I.

Jozef Sušienka

Jozef Sušienka - Váza Rodina I.
date:
measurements: výška 40.0 cm
work type: úžitkové umenie › keramika › dekoratívny predmet
material: hlina
technique: glazovanie
tvarovanie
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-DK 656