Záhradný nábytok C. Súprava - kov, stolík. SFVU. Výrobný výkres - pôdorys, bokorys, detaily.

Viktor Holešťák-Holubár

date:
measurements: výška 59.5 cm, šírka 106.3 cm
work type: industrial design
object type: nábytok
material: ozalit
ozalid
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Viera Kleinová
inventory number: UP-I 241/b
z celku: záhradný nábytok C (2/4)
order reproduction