Záhradný nábytok F. Súprava - stôl, kov. Štipendium SFVU 1988. Výrobný výkres - nárys, pôdorys, bokorys, detaily, rez. M 1:5, 1:1

Viktor Holešťák-Holubár

date:
measurements: výška 72.0 cm, šírka 117.6 cm
work type: industrial design
object type: nábytok
material: ozalit
ozalid
technique: printing
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
curator: Viera Kleinová
inventory number: UP-I 244/b
z celku: Záhradný nábytok F (2/3)
order reproduction