Brána II. Objekt na Nám. Slovanskej vzájomnosti 6, OPS Nitra. Návrh - náhľad, bokorys, bočný pohľad, rez. B. M 1:10

Viktor Holešťák-Holubár

Viktor Holešťák-Holubár – Brána II. Objekt na Nám. Slovanskej vzájomnosti 6, OPS Nitra. Návrh - náhľad, bokorys, bočný pohľad, rez. B. M 1:10
date:
measurements: výška 66.0 cm, šírka 90.0 cm
work type: úžitkové umeniedizajn
material: drawing paper
technique: pencil
marker
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-I 249/1
z celku: Brána II. Objekt na Nám. Slovanskej vzájomnosti 6, OPS Nitra (1/6)
order reproduction