Brána II. Objekt na Nám. Slovanskej vzájomnosti 6, OPS Nitra. Výrobný výkres - celok, detaily, rez. 2B. M 1:10, 1:1

Viktor Holešťák-Holubár

Viktor Holešťák-Holubár – Brána II. Objekt na Nám. Slovanskej vzájomnosti 6, OPS Nitra. Výrobný výkres - celok, detaily, rez. 2B. M 1:10, 1:1
date:
measurements: výška 60.3 cm, šírka 84.2 cm
work type: úžitkové umeniedizajn
material: ozalit
technique: printing
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-I 249/4
z celku: Brána II. Objekt na Nám. Slovanskej vzájomnosti 6, OPS Nitra (4/6)
order reproduction