Brána III. OPS Nitra - Objekt múzeum. C. Návrh - konštrukcia dverí.

Viktor Holešťák-Holubár

Viktor Holešťák-Holubár – Brána III. OPS Nitra - Objekt múzeum. C. Návrh - konštrukcia dverí.
date:
measurements: výška 63.0 cm, šírka 90.0 cm
work type: dizajn
material: wrapping paper
technique: pencil
marker
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-I 250/7
zo súboru: Brána III. OPS Nitra - Objekt múzeum (7/7)
order reproduction