Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Prešov vo výtvarnom umení

Slovenský autor

Slovenský autor - Prešov vo výtvarnom umení
date:
measurements: šírka 49.5 cm, výška 69.5 cm
work type: úžitkové umenie › dizajn grafický › plagát
material: papier
technique: ofsetová tlač
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-P 1584
samostatné dielo: plagát k výstave