Estónska grafika a užité umenie

Karlovarský autor

Karlovarský autor – Estónska grafika a užité umenie
date:
measurements: výška 85.0 cm, šírka 60.0 cm
work type: applied artgraphic design
material: paper
technique: offset printing
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-P 1596
samostatné dielo: plagát k výstave
order reproduction