Orientmesse Bratislava-Pressburg

Martin Benka

Martin Benka – Orientmesse Bratislava-Pressburg
date:
measurements: výška 71.0 cm, šírka 98.0 cm
work type: graphic design
material: paper
technique: letterpress
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-P 2395
in collections:
order reproduction

Obdobie po prvej svetovej vojne bolo charakteristické nielen sociálnym programom modernistov, internacionalizáciou produkcie a globalizáciou vizuálnej komunikácie, ale aj vznikom a formovaním základných pravidiel masmediálneho prostredia. Do medzivojnového obdobia spadajú aj začiatky slovenskej krásnej knihy, prevažne s výpravnými obálkami, ale i s ilustráciami renomovaných výtvarníkov.

Podobnou cestou sa uberal aj plagát. Z počiatočného štádia, keď sa na ploche plagátu opakoval princíp knižných obálok tvorených autorskou litografickou kresbou, doplnenou písmom vybratým faktorom v tlačiarni (E. Krón, R. Berény) sa postupne vyvinul až k modernému plagátovému dizajnu reprezentovanému novou typografiou a vecnosťou – F. R. Blažko, L. Sutnar, Z. Rossmann či Ľ. Fulla.

lab.SNG ● Katalóg k výstave Nové Slovensko (2012)