Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Vývoj európskeho maliarstva

Andrej Barčík

date:
measurements: výška 60.5 cm, šírka 91.5 cm
work type: úžitkové umenie › dizajn grafický › plagát
material: papier
technique: ofsetová tlač
inscription:
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: UP-P 757
samostatné dielo: plagát k výstave

search by similar colours