I. Stodola: Básnik a smrť

Ladislav Vychodil

Ladislav Vychodil – I. Stodola: Básnik a smrť
date:
measurements: výška 39.2 cm, šírka 60.0 cm
work type: úžitkové umeniescénografiadivadelnávýtvarníctvo scénické
genre: horská krajina
lesný motív
prírodný motív
material: plywood
technique: color tempera
institution: Slovenská národná galéria, SNG
inventory number: Z 10377
samostatné dielo: I. Stodola: Básnik a smrť, 1946, SND Bratislava, r. I. Lichard
order reproduction