Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Dózička v tvare muchy

Neznámy autor

date:
measurements: výška 6 cm (výška)
work type: umelecké remeslo
material: porcelán, maľovaný
institution: Slovenské národné múzeum – Múzeum Červený Kameň
inventory number: P-4279
geographic location: Březová (Pirkenhammer)
Zatiaľ čo dózy v tvare strapcov hrozna vychádzali z barokovej tradície spodobovania reálnych pokrmov z darov živej aj neživej prírody, v prípade dózy v tvare muchy či šálky s plastickými jahodami išlo o dobový rozmar súvisiaci so záľubou v detailnom stvárňovaní prírody a v pobavení spoločnosti. Dóza totiž pravdepodobne slúžila ako popolník. Ide o výrobok porcelánky v Březovej z obdobia jej najkvalitnejšie produkcie.