Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Mladá žena s turbanom (podľa Friedricha von Amerling)

Alojz Sikora

V klasicizme populárne cestovanie do Talianska za antickými pamiatkami sa rozvinulo v období biedermeiera o nové horizonty. Čoraz lákavejším sa stával orientálny svet, ktorý sa prejavil aj v portrétnom umení. S cudzokrajnými motívmi najčastejšie pracoval viedenský maliar Freidrich von Amerling, ktorého dielo Orientálka bolo často kopírované, ako dokazuje aj verzia od Alojza Sikoru. Amerling aj pri obľúbených detských portrétoch napríklad pre rodinu Liechtenstein aranžoval deti do orientálnych kostýmov, pričom išlo často o odevy na maškarné bály, ktoré sa organizovali aj špeciálne pre dorast.
date:
measurements: výška 12 cm
10 cm
in collections:
material: slonovina
technique: akvarel
institution: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
inventory number: UH 1739