Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯

Zlaté ručičky

Ivica Markovičová

Ivica Markovičová – Zlaté ručičky
date:
measurements: výška 13 cm
work type: úžitkové umenie
material: porcelán
technique: kobaltovanie
zlátenie
maľba platinou
institution: Súkromný majetok
tags: váza
in collections:

Vytvorené na VIII. Hrnčekovom symposiu, Dubí (ČR)

Foto: Juraj Starovecký, SNG