Rudolf Jašík II.

Alina Ferdinandy

Alina Ferdinandy – Rudolf Jašík II.
date:
measurements:
work type: sculpturerelief
object type: plastika
genre: portrait
material: gypsum
technique: modeling
inscription:
institution: Východoslovenská galéria, VSG
inventory number: D 7/2022
credit: 11.7.2022-Zmluva o úschove predmetov kultúrnej hodnoty č. 2022/11/1- zmluva je podpísaná na 5 rokov