Štúdia plastika pre náhrobok národného umelca Ivana Krasku v Lukovištiach

Alina Ferdinandy

Alina Ferdinandy – Štúdia plastika pre náhrobok národného umelca Ivana Krasku v Lukovištiach
date:
measurements: výška 40.5 cm
work type: sochárstvoskulptúra
genre: abstraktná kompozícia
material: zinc
technique: welding
inscription:
institution: Východoslovenská galéria, VSG
inventory number: P 350
samostatné dielo: štúdia k pomníku