Some elements on this page haven't yet been translated to English. ¯\_(ツ)_/¯
June 5, 2015
Colection contains 26 artworks
2 minutes

Na základe víťazného návrhu architekta Jána Svetlíka a za spoluúčasti celého radu sochárov a maliarov bol koncom 50-tych rokov realizovaný jeden z najostrejšie sledovaných stavebných počinov desaťročia u nás – pamätník padlých hrdinov na Slavíne. Adekvátne splnenie silnej prosovietskej idey, ktorá sa od stvárnenia stavby vyžadovala, sledovali odborní aj politickí činitelia a jeho architektonické vyznenie sa kontrolovalo na drevenom modeli reálnej veľkosti. Stavba mala byť pritom dostatočne výrazná, aby mohla konkurovať hradnému objektu a situovaná tak, aby bola dobre viditeľná pri diaľkových pohľadoch z hlavných príjazdových ciest do mesta, aj z jeho významných lokalít. Podľa smerníc na vypracovanie úvodného projektu diela malo byť toto „národné formou a socialistické obsahom, vytvorené metódou socialistického realizmu.“

             Slavín spolu so svojím areálom mal byť akýmsi "gesamtkunstwerkom" - všeobjímajúcim súborom umeleckých druhov, vytvárajúcim ucelený monumentálny efekt. V útrobách podstavca je umiestnená malá obradná sieň so symbolickým sarkofágom a maliarskou výzdobou od Juraja Krena a Dezidera Castiglione. Stavbu i celé okolie dotvárajú početné sochárske diela významných dobových umelcov. Na vrchole 39,5 metrov vysokého pylónu sa nachádza monumentálna socha sovietskeho vojaka vztyčujúceho vlajku od Alexandra Trizuljaka, navrhnutá v proporčnej skratke pre pozorovanie z podhľadu. Vstupné dvere do obradnej siene zdobí bronzový reliéfny súbor Rudolfa Pribiša s komornými figurálnymi scénami vojnového života. Pri vstupe do areálu sa nachádza reliéf "Prísaha na bojovú zástavu" od Ladislava Snopka, v areáli potom súsošie "Nad hrobom spolubojovníka" od Tibora Bártfaya, súsošie "Po boji" od Jána Kulicha a "Súsošie vďaky" od Jozefa Kostku. 

             Pamätník bol verejnosti slávnostne odovzdaný 4. apríla 1960 pri príležitosti 15. výročia oslobodenia Bratislavy. Dodnes je častým miestom oficiálnych návštev zahraničných štátnikov.

Want art in your mailbox?

New collections, articles and artworks. Twice a month. In Slovak.
By submitting you agree to our privacy policy.

Want art in your mailbox?

New collections, articles and artworks. Twice a month. In Slovak.
By submitting you agree to our privacy policy.