Žena s džbánom

41 diel  ·  lab.SNG  ·  09. 01. 2018

Motív dievčaťa, mladej ženy s krčahom alebo s džbánom patrí medzi často sa opakujúce námety v žánrovej tvorbe slovenských umelcov, najmä v prvých desaťročiach 20. storočia.

Odkazuje na tradičnú dobovú ženskú prácu – nosenie vody z prameňov, studní a iných vodných zdrojov – a čiastočne nadväzuje na podobné zobrazenia v dejinách umenia, či už antické sochy a keramiku, nizozemské realistické maliarstvo 17. storočia (Johannes Vermeer) alebo diela výtvarnej moderny. Motív rozvíja symboliku životodarnej vody v súvislosti so ženou ako prameňom života a môže skrývať mravoučný aj erotický podtext. Žena s džbánom je neraz spojená s podobou nevesty, akoby všedný predstupeň slávnostného, prípadne odkaz na príchod materstva. V slovenskom umení nadobúda žena v pracovnom kroji  takmer mytologické vlastnosti – predstavuje čistotu, skromnosť a kontinuitu tradičného spôsobu života, niekedy tiež akúsi "slovenskú" odovzdanosť a zmierenie sa s osudom (podobne ako mužské postavy valachov, patriarchov a dedinských starcov).

V kolekcii diel môžeme vidieť rôzne obmeny motívu: akty, kde tvar džbánu alebo amfory evokuje ženskú figúru a odkazuje na plodnosť (džbán ako maternica); pokojné scény dievčat v krajine s romantickou alebo melancholickou atmosférou, štúdie zdôrazňujúce výtvarné kvality kroja alebo vznešené výjavy s národopisným odkazom. Obraz Dievča s červeným kohútom od Ester Šimerovej-Martinčekovej má zjavnejší erotický podtón a takpovediac popiera žánrové stereotypy. Dievča v bielom s továrenskými komínmi a s kvetmi od Zola Palugyaya ukazuje kontrast dvoch koexistujúcich civilizácií – archaickej a modernej – kde dievča predstavuje akúsi panenskú, rozprávkovú bytosť. Alexyho ženy v krojoch vyjadrujú autorovu clivú poetiku, ktorá pripomína náladu slovenských ľudových rozprávok a balád. Tieto ženy sú akýmisi strážkyňami „večných“, starobylých hodnôt. Bazovského prístup približuje obrazy prostej realite každodennej práce. Celý vývinový rad dievčat s krčahom a neviest vyústil do početných variácií v ranom diele Mariána Čunderlíka. Ten, inšpirovaný Fullovou farebnosťou a plošnosťou, postupne doviedol tento motív až do úplnej abstrakcie, aby ešte viac vyniklo jeho farebné bohatstvo.

  Tweet