05. november 2020
Kolekcia obsahuje 63 diel
3 minúty

Ruka je základným nástrojom ľudského tela a dôležitým symbolom komunikácie. Vo výtvarnom umení  patrí už od počiatkov medzi významné motívy a prostriedky pre spoznanie vývoja remeselných zručností a kultúrnych trendov. Ruka na umeleckom diele môže vyjadrovať emócie, fyzické aj psychické stavy a taktiež politický postoj.

Ruka sa objavuje už v najstarších dobách praveku v podobe otlačkov na stenách jaskýň. Ručné značenie v jaskyniach na indonézskom ostrove Sulawesi bolo datované približne pred 40 000 rokmi, čo naznačuje, že prezentácia ruky patrí medzi prvé umelecké impulzy homo sapiens. Obrazy rúk zostali väčšinou ploché a štylizované po tisíce rokov, a to aj v starovekom Grécku a stredovekej Európe.

Najväčšie zmeny sa udiali v období renesancie keď významní umelci, ako napríklad Leonardo da Vinci, skúmali ľudské telo z umeleckého aj vedeckého hľadiska. Vzniklo množstvo detailných kresbových štúdií zameraných na telesné časti v ich rôznych polohách. Precíznosť zobrazenia rúk sa zvykne považovať za jeden z hlavných znakov umelcovej zručnosti. Michelangelov Dotyk na stene Sixtínskej kaplnky, Dürerove Modliace sa ruky, ruky na Rembrandtových obrazoch či socha Katedrály od Augusta Rodina zachytávajúca okamih dotyku rúk muža a ženy – tieto obrazy môžeme zaradiť medzi najdokonalejšie zobrazenia rúk v dejinách umenia, ktoré poukazujú na potenciál človeka vstupovať pomocou gesta do vzájomnej komunikácie.

Stredoeurópsky majster z 18. storočia – Štúdie rúk (detail), Slovenská národná galéria

Stredoeurópsky majster z 18. storočia – Štúdie rúk (detail), Slovenská národná galéria

 

Mnoho umelcov využíva gestá rúk na vyjadrenie určitej situácie a ako náhradu artikulovanej reči. Je to v podstate druh kódovaného jazyka, ktorý má veľmi špecifické významy. V náboženskej ikonografii zohrávajú gestá rúk významnú úlohu. Ruky zopäté v modlitbe, ktoré boli v minulosti znakom bezvýhradnej oddanosti otroka pánovi, sú vyjadrením absolútnej pokory. Rozpäté ruky sa spomínajú už v Starom zákone, v ranokresťanskom umení ich nájdeme v podobe takzvaného oranta s otvoreným náručím, aké mal Kristus na kríži. Ruky tu v prenesenom význame symbolizujú kríž. V každom byzantskom, katolíckom alebo pravoslávnom znázornení symbolizuje zdvihnutá pravá ruka požehnanie.

Jozef Nový – Vĺča, 1939 – 1943, súkromný majetok

Jozef Nový – Vĺča, 1939 – 1943, súkromný majetok 

 

Zaťatá päsť je symbolom moci, predstavuje však aj odpor voči nej. V polovici 20. storočia sa zdvihnutá päsť stala symbolom populárneho boja proti všetkým formám represií. Socialistický realizmus a politická propaganda všeobecne si privlastnili mnohé ľudské gestá, znázorňujúc optimizmus, veľkorysosť či odhodlanie. Pomocou rúk môžeme tiež vyjadriť pohŕdanie, strach, radosť, smútok, vzrušenie, únavu alebo starobu. 21. storočie nám ponúka široký výber z diel, ktoré sa prostredníctvom rúk snažia na niečo poukázať. Napríklad zobrazenie toho, čo všetci každodenne takmer nevedome robíme – jemné posúvanie obrazovky našich smartfónov.

Richard Roháč – Digitálna kultúra, 2013, súkromný majetok

Richard Roháč – Digitálna kultúra, 2013, súkromný majetok

 

Kolekcia vznikla v rámci predmetu Základy muzeálnej a galerijnej praxe na Katedre dejín výtvarného umenia FiFUK.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.