11. máj 2021
Kolekcia obsahuje 18 diel
2 minúty

Slnečnica už svojím názvom evokuje spojenie so slnkom. Jej latinský názov vznikol spojením slov helios a anthos- slnko a kvet, ktorý dostala vďaka podonosti so slnečným diskom. V čínskej kultúre sa symbol slnečnice spája s dlhým životom, šťastím a vitalitou. Podľa antických legiend symbolizuje oddanosť a úctu. V antickej mytológii bola slnečnica zasvätená božstvám Apolónovi, Héliovi a Venuši. Podľa gréckej legendy, sa nymfa Klýtia zaľúbila do Apolóna. Ten, si ale miesto nej vybral Leukotheu, dcéru kráľa Ochrama. Zo žiarlivosti Klýtia povie o vzťahu kráľovi Ochramovi. Kráľ milencov prichytí, a Leukotheu dá zaživa zahrabať. Apolón v zlosti premení Klýtiu na kvet. Aj v podobe kvetu ho Klýtia stále milovala a celé dni sa za ním otáčala a pozorovala, ako sa pohybuje na oblohe so svojim vozom. Podľa tejto legendy sa aj dnes kvety slnečníc otáčajú za slnkom. 

Pôvod kvetu nájdeme v Severnej a Južnej Amerike a do Európy sa dostala až okolo roku 1500. Netrvalo dlho, kým ľudia začali vnímať slnečnicu ako úžitkovú rastlinu s priaznivými účinkami. Od 17. storočia zača sa stala slnečnica populárnejšou. Bola často zobrazovaná v herbároch, takisto v najväčšom vtedajšom herbári Hortus Eystettensis od od Basiliusa Beslera (1561 – 1629). Za najstaršie umelecké zobrazenie tohto kvetu možno pokladať autoportrét Anthonyno van Dicka (1599-1641). Od 19. storočia začína byť slnečnica jedným z obľúbených námetov v umení a presunula sa aj na dekoračné predmety. Oscar Wilde (1854-1900) ju aj s ľaľiou považoval za najlepší príklad dizajnu a dekoratívneho umenia. Koncom 19. storočia sa stáva kvet módnym prvkom, bola zobrazovaná na tapetách, dlaždiciach, šperkoch, a nábytku. Najznámejšími portrétovanými slnečnicami boli zo série Vincenta Van Gogha (1853 – 1890), ktorý ich stotožňoval so svetlom, obnovou a zdravím. 

Postupom času sa slnečnica stala symbolom trvácnosti, oddanosti, svetla, nádeje, nevinnosti, ale aj mieru, bohatstva, dôvery, vznešenosti, pokoja, láskavosti, radosti, vďačnosti, pobláznenia, dlhovekosti a schopnosti vyniknúť v dave. Podľa reči kvetov, ak ženu obdarujete slnečnicou, bude to znamenať čisté myšlienky, bezvýhradnú lásku, oddanosť a hlboké city. 

autor: Alexandra Mikušková