07. január 2016
Kolekcia obsahuje 24 diel
3 minúty
Pod pojmom „grafický kabinet“ alebo „kabinet gra­fík“ sa rozumie kabinetná zbier­ka diel na papierovej podložke — tlačí (niekedy aj kresieb). Kabinet bola malá, špeciálne zabezpeče­ná miestnosť, v ktorej predstavitelia aristokracie ale­bo bohatí mešťania už od čias renesancie uchovávali svoje zbierky umeleckých artefaktov alebo rarít.

So samostat­nými kolekciami grafických listov sa možno stretnúť až v 17. a 18. storočí, čo nepochybne súvisí s rozvojom kníhtlače a so zberateľskou záľubou predstaviteľov cirkevnej a svetskej moci. Tieto grafiky boli vždy logicky usporiadané a uchovávané rôznymi spôsobmi. Slúži­li takisto na dekoratívne a reprezentačné dotvorenie interiéru do podoby tzv. obrazárne, resp. obrazovej galérie, čoho príkladom je aj interiérová výzdoba stien v dvoch miestnostiach reprezentačného podlažia bratislavského Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy.

 

Ide o jednu z mála zachovaných barokových dekorácií tohto typu v Európe. Realizáciu grafických kabinetov — podľa prevažujúcej tematiky grafických listov pomocne nazvaných „svetský“ a „biblický“ — si objednal pravdepodobne jeden z pôvod­ných vlastníkov budovy. Nachádza sa v nich 290 rytín, leptov a mezzotínt z druhej polovice 17. a 18. storočia sekundár­ne kolorovaných neznámymi autormi.

V svetskom kabinete je v jednotlivých paneloch v štvorúrovňovej dekoratívnej inštalácii umiestnených 84 grafických listov francúzskej, talianskej a anglickej provenien­cie. Kolekcia pozostáva z pastorálnych, alegorických, histo­rických, mytologických, žánrových a dvoch biblických tém. Najpočetnejší súbor diel bol realizovaný podľa maliarskych predlôh flámskeho maliara Petra Paula Rubensa. K ďalším zaujímavým grafikám patria rytecké interpretácie predlôh Françoisa Bouchera, Charlesa Josepha Dominiqua Eisena, Jeana-Baptistu Le Princea, Pierra Mignarda, Louisa de Boul­logne, Pietra da Cortonu či Angeliky Kauffman a iných.

 

V biblickom kabinete sa nachádza 206 grafických listov rôznych veľkostí s výlučne sakrálnymi námetmi. V strednej časti troch stien sú umiestnené pozo­ruhodné diela talianskej proveniencie väčšieho formátu, po krajoch a na východnej stene zas menšie grafiky holandské­ho, nemeckého, francúzskeho a talianskeho pôvodu. Najroz­siahlejšia séria grafík je dielom holandských umelcov Caspara a Jana Luykenovcov a Francesca Antonia Meloniho. Spome­núť možno aj grafické listy vytvorené podľa predlôh Jacopa Amigoniho, Giuseppe Zocchiho, Giovanniho Battistu Pitto­niho, Pietra Longhiho, Francesca Moarda alebo Sébastiena Le Clerca a i. Viaceré diela, napríklad podľa predlôh Franza Sigrista st., Gottfrieda Bernharda Göza a rytcov Jakoba Got­tlieba Thelotta a pravdepodobne Georga Philippa II. Rugen­dasa, vydalo nemecké vydavateľstvo Johanna Georga Hertela.

Viac informácií o celej kolekcii nájdete v publikácii Vyskupová, Martina: Grafické kabinety v Mirbachovom paláci. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2014

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.