Grafický dizajn SNG

22 diel  ·  lab.SNG  ·  30. 05. 2016

V roku 2011 začala Slovenská národná galéria systematickejšie pristupovať k všetkým svojim grafickým výstupom. Silnú vizuálnu identitu sme chápali ako marketingový nástroj na získanie nového publika a ilustrovanie zmeny, ktorou fungovanie galérie prechádzalo. Významnú časť rozpočtu venujeme na dizajn a dizajnérov. Myslíme si totiž, že je našou povinnosťou prispievať k vývoju vizuálnych štandardov spoločnosti (nech to znie akokoľvek archaicky). 

A ono to funguje. Snažíme sa, aby bolo graficky domyslené všetko: katalógy, výstavné texty, program, suveníry, menu v kaviarni Berlínka, ale aj rôzne označenia v kníhkupectve, pri pokladniach alebo na toaletách. S komunikáciou smerom von je zosúladený aj interný dizajn: zamestnanecké karty, newsletter, ordinačné hodiny, označenia kancelárií a administratívnych priestorov. Národná galéria je možno jedinou štátnou inštitúciou, ktorá má grafikom zalomený aj požiarny poriadok na chodbe.

Napriek mnohým dizajnovým spoluprácam sú pre nás najdôležitejší naši internisti (grafická podpora) - Pavlína Morháčová a Braňo Matis. S nimi sme sa začali venovať spracovaniu všetkých vizuálnych materiálov koncepčne a z gruntu. Výsledkom je zrozumiteľná a rozoznateľná identita SNG. Série plagátov pre sprievodné podujatia ukazujú tematickú kontinuitu aj zámerné kontrasty v práci s layoutom a typografiou. Plagáty určite časom zaradíme do stálej zbierky úžitkového umenia. Reklamné a darčekové predmety využívajú motívy zo zbierkových výtvarných diel a propagujú tak prebiehajúce výstavy či voľne prístupné výsledky projektu Digitálna galéria. Snaha prepájať komunikačný dizajn galérie s bohatstvom výtvarných zbierok je (aj vďaka neustále sa rozširujúcemu portfóliu objektov a nových médií) kontinuálnou výzvou.