23. január 2017
Kolekcia obsahuje 44 diel
3 minúty

V roku 2016 Oravská galéria získala do svojich zbierok 44 nových zbierkových predmetov. Šlo predovšetkým o diela súčasného výtvarného umenia, ktoré vznikli po roku 2000. Popri zberateľstve umeleckých diel z regiónu Oravy sa galéria programovo zameriava najmä na výtvarné umenie 20. – 21. storočia v celoslovenskom rozsahu. V súčasnosti galéria spravuje zbierkový fond s počtom vyše 8500 zbierkových predmetov z oblasti maliarstva, sochárstva, grafiky, kresby, fotografie, umeleckého remesla, úžitkového umenia a grafického dizajnu, pričom zahŕňa aj intermediálne polohy vizuálneho umenia.

Do zbierky výtvarného umenia 20. – 21. storočia boli v minulom roku nadobudnuté diela v rámci výtvarných disciplín maliarstva, sochárstva, grafiky, kresby a umeleckého skla. Jednalo sa predovšetkým o diela, ktoré vznikli v posledných dvoch desaťročiach, no galérii sa podarilo nadobudnúť aj kresbu Mikuláša Galandu a olejomaľbu Ľudovíta Križana, ktorá má priamu tematickú väzbu k oravskému regiónu. Obe diela vznikli v priebehu 30. rokov 20. storočia a v kontexte zbierky prispejú k dokresleniu podôb slovenskej výtvarnej moderny.

Ján Ťapák – Levitácia, 2015, Oravská galéria

Ján Ťapák – Levitácia, 2015, Oravská galéria

 

Spomedzi najnovších zbierkových predmetov zo začiatku 21. storočia treba vyzdvihnúť sklené objekty, ktoré vznikli v autorskej spolupráci Pala Macha a Jozefa Jankoviča a tiež v Machovom spoluautorstve s Janou Hojstričovou. Galéria ďalej nadobudla cyklus piatich reliéfov Ašota Haasa, reprezentanta mladšej generácie súčasných autorov.

Ašot Haas - Morphic resonance 4, 2014

Ašot Haas - Morphic resonance 4, 2014

 

Súčasťou zbierky sa stali tiež diela Petra Pollága, Jána Ťapáka a slovensko-amerického maliara Adolfa Bencu. Tieto diela sa pohybujú v intenciách klasických výtvarných disciplín, na ktoré sa Oravská galéria dlhodobo zameriava. Grafická zbierka bola rozšírená o diela Doroty Sadovskej, Lucie Tallovej, Erika Šilleho a tiež o dve reliéfne tlače popredného českého sochára Olbrama Zoubka.

Lucia Tallová – Winter dock III., 2016, Oravská galéria

Lucia Tallová – Winter dock III., 2016, Oravská galéria

 

Nové zbierkové predmety boli nadobudnuté kúpou a tiež ako dary. Okrem už spomenutých autorov sa galérii týmto spôsobom podarilo získať diela Igora Piačku, Júlie Piačkovej, Martina Kellenbergera, Štefana KockuHany Naglik. Aj vďaka nim nadobudnuté diela v kontexte predchádzajúcej akvizičnej činnosti napomôžu rozširovaniu a heterogénnosti kolekcie z pohľadu mediálneho, žánrového, tematického i autorského rozvrstvenia, prispejú k zdokumentovaniu autorských stratégií vybraných umelcov a k zmapovaniu vizuálneho umenia začiatku 21. storočia.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.