30. január 2017
Kolekcia obsahuje 34 diel
2 minúty

Stála expozícia diela Dominika Skuteckého bola zriadená v zrekonštruovanej pôvodnej rodinnej vile umelca (ktorú spravuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici) v roku 1994 v koncepcii Mgr. Zuzany Bartkovej. Začiatkom roku 2012 bola expozícia reinštalovaná. Aktuálne ponúka návštevníkom prehliadku maliarovej tvorby v  štyroch celkoch.

V úvodnom celku expozície sa prezentuje charakter vývinu výtvarnej tvorby umelca v  prierezovom výbere diel žánrových malieb a plenérov. Druhý celok predstavuje jeho portrétnu tvorbu v lokálnom kontexte. Súčasťou tretieho celku sú diela rôzneho charakteru, od štúdií približujúcich výtvarné postupy autora až po definitívne diela žánrových portrétov. Štvrtý výstavný celok je venovaný dielam z osobitého cyklu, v ktorom Skutecký rozvíjal tému z prostredia práce kotlárov a kováčov v medených hámroch. V priestoroch expozície je pre návštevníkov sprístupnená virtuálna prezentácia bližšie mapujúca dielo umelca a osudy jeho rodiny a reprodukcie autentických fotografií z umelcovej pozostalosti.

Odkaz diela Dominika Skuteckého ako aj jeho osobnosti je potrebné čítať v  rovine stredoeurópskeho kontextu. Profilovanie a pôsobenie maliara sa odohrávalo v migračnom pohybe s pevnými centrami - Viedeň, Benátky, Banská Bystrica - ale tiež podstatnejšími názorovými vplyvmi Mníchova a neskôr Budapešti.

Kurátorkami expozícieKatarína Baraníková a Zuzana Majlingová. Niektoré diela z expozície sú taktiež sprístupnené v kolekcii na stránke Google Arts & Culture.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.