14. marec 2017
Kolekcia obsahuje 181 diel
6 minút
Nová podoba areálu Slovenskej národnej galérie sa hľadala v dvoch verejných architektonických súťažiach v rokoch 2003 a 2005. Do procesu vstúpila ekonomická kríza, ale napokon takmer 15 rokov po uzavretí Premostenia Slovenská národná galéria podpísala v závere roka 2015 zmluvu so zhotoviteľom stavby. Všetky súťažné návrhy boli zdigitalizované a zaradené do zbierok Slovenskej národnej galérie. Prezentujeme ich v tejto kolekcii ako študijný a archívny materiál.

1. marca 2001 rozhodla generálna riaditeľka Katarína Bajcurová o zatvorení premostenia budovy Slovenskej národnej galérie z dôvodu havarijného stavu. Areál vykazoval aj iné nedostatky – chýbajúce priestory pre stále expozície moderného a súčasného umenia, úžitkového umenia a architektúry, nedostatočnú kapacitu depozitárov nevhodne umiestnených a ohrozovaných vodami Dunaja, nevyriešený hlavný vstup do areálu, neexistujúci spoločenský priestor pre vernisáže, koncerty a iné spoločenské a kultúrne podujatia, neusporiadané a nelogické komunikačné a prevádzkové trasy, ale aj nevyhovujúcu technologickú a funkčnú štruktúru.

Priestorové problémy SNG ako celku boli oveľa širšie než problém havarijného stavu premostenia, preto sa vedenie SNG spolu s Ministerstvom kultúry SR rozhodlo realizovať rekonštrukciu komplexne ako rekonštrukciu, modernizáciu a dostavbu. Výsledné riešenie SNG hľadala formou dvoch architektonických súťaží.

 


 
Prvá súťaž, 2003

V dňoch 21. a 22. mája 2003 sa uskutočnilo zasadnutie súťažnej poroty architektonickej súťaže Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v Bratislave, ktorej predsedal prof. ing. arch. Emil Přikryl (AVU Praha). Súťažné podmienky si vyzdvihlo 82 uchádzačov, v termíne bolo predložených 39 projektov, 3 projekty boli odovzdané po termíne uzávierky.

Porota ocenila prvou cenou ex aequo dva návrhy: návrh architektov Juraj Koban a Štefan Pacáknávrh architektov Ilja Skoček ml., Matúš Vallo a Oliver Sadovský. Druhá a tretia cena neboli udelené, odmenu získal návrh architektov David Kopecký, Ján Studený, Martin Vojta, Oldřich Skyba.

Jednotlivé ukážky odkazujú na ostatné listy konkrétnych návrhov.

 

Víťazný návrh (ex aequo):

Iľja Skoček ml., Matúš Vallo, Oliver Sadovský - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Víťazný návrh (ex aequo):

Juraj Koban, Štefan Pacák - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave


Martin Hraško, Viktor Šabík, Tomáš Šebo - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Ján Vasičák, Ľubomír Ondrejka, Boris Hrbáň - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Peter Jančo - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Peter Bauer, Martin Nedoba, Iľja Skoček ml. - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Norbert Takáts, Matúš Janota, Milan Roháčik, Miroslav Tomík - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Ján Ťupek, Benjamín Brádňanský, Martin Uhrík, Imrich Vaško, Marián Zervan - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Gabriela Lampertová, Sylvia Švestáková, Martin Komorník - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Peter Žalman, Martin Bosík, Peter Kožuško - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Michal Hronský, Branislav Draškovec, Slavomír Kövešdi - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Dušan Fischer, Richard Koseček, Marián Rusnák - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Ivan Gürtler, Ján Matulník - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Neznámy autor - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
Autor: Neznámy

Neznámy autor - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
Autor: Neznámy

Milan Novák, Martin Novák - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Dana Čupková-Mayers, Martin Mayers - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Neznámy autor - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
Autor: Neznámy

Tibor Majláth - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Milan Rešovský, Marek Viničenko, Peter Viničenko, Ľubica Tomajková - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Pavel Suchánek, Jozef Šoltés - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Juraj Molnár, Peter Oleš, Ľubomír Peráček - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Miroslav Frecer, Ján Kostrian, Stanislav Krčmárik, Gabriela Kaprálová, Eduard Trembulák  - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Viktor Borzovič, Peter Topinka - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

David Kopecký, Ján Studený, Martin Vojta, Oldřich Skyba - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Peter Stec, Michal Šištík, Rastislav Hrušovský - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Miloslav Mudrončík, Juraj Čisárik, Pavol Suško - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Branislav Somora, Peter Hudák, Matúš Podskalický, Pavol Škovránek - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Peter Buš, Peter Kotvan, Zoltán Holocsy  - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Sven Szokolay, Rudolf Látečka - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

 

Druhá súťaž, 2005

Prvá architektonická súťaž nepriniesla jednoznačného víťaza, ani uspokojivé a adekvátne riešenie všetkých nahromadených problémov, preto SNG po dohode so zriaďovateľom vyhlásila druhú verejnú súťaž návrhov na Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG (2005) s upresnenými podmienkami rešpektujúcimi nové funkčné skutočnosti. V dňoch 11. – 12. júla 2005 sa v SNG v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie návrhov.

Porota zasadala v zložení: prof. Gustav Peichl (predseda poroty, Viedeň, Rakúsko), Petr Pelčák (Brno, Česká republika), Andrej Hrausky (Ľubľana, Slovinsko), Peter Vitko (Bratislava), Peter Moravčík (Bratislava), Katarína Bajcurová (SNG), Andrej Zmeček (MK SR), Martin Mašek (MK SR).

Uchádzači si vyzdvihli 24 súťažných podkladov, do súťaže bolo prihlásených 9 uchádzačov. Po overení požadovaných dokladov boli zo súťaže vylúčené dva návrhy pre formálne nedostatky. Po posúdení návrhov porota po individuálnom vyhodnotení rozhodla, že víťazným sa stal návrh kolektívu pod vedením architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka.

Zo stanoviska poroty:

Porota ocenila komplexnosť víťazného návrhu, prehľadnosť a tvorivosť s akou jej autori pristúpili k riešeniu zložitej problematiky rekonštrukcie a modernizácie areálu SNG a to z hľadiska urbanistického a architektonického riešenia, nového rozloženia funkčných vzťahov a galerijných prevádzok, zhodnotenia pôvodnej svojbytnosti jednotlivých stavebných súborov areálu a ich začlenenia do okolitých mestských štruktúr.

Autori víťazného návrhu pozdvihli v súčasnosti uzavreto pôsobiaci areál na otvorenú a mestotvornú štruktúru – „pozývajúcu“ inštitúciu, prirodzene sa napájajúcu na parter a pešiu zónu mesta.

Rešpektovali impozantné gesto architektúry Vladimíra Dedečka, avšak posunuli ho do súčasnej, aktualizovanej a noblesnej polohy. Inovatívne vyriešili rozšírenie výstavných plôch, vnútornú dvoranu (súčasný amfiteáter), umiestnenie Dokumentačného centra a nových depozitárov (v rámci súčasnej administratívnej budovy). Návrh ráta aj s ďalším zhodnocovaním mestotvorného potenciálu areálu SNG v budúcnosti (priestory parkoviska).

Druhú cenu získal návrh architektov Eduarda Šuteka a Andreja Šuteka, tretiu cenu získal návrh autorského kolektívu: Gabriel Zajíček, Dušan Jurkovič, Matúš Ivanič, Gabriel Drobniak.


Víťazný návrh:

Martin Kusý, Pavol Paňák - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Druhé miesto:

Eduard Šutek, Andrej Šutek - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Tretie miesto:

Gabriel Drobniak, Matúš Ivanič, Dušan Jurkovič, Gabriel Zajíček - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

David Kopecký, Ján Studený - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Imrich Vaško - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Ivan Matys - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
Autor: Ivan Matys

Igor Čierny, Ján Pavúk, Iľja Skoček ml. - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Peter Stec - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
Autor: Peter Stec

Ján Lučan - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

 

Súťažné prezentácie jednotlivých návrhov:

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.