Súťaže na rekonštrukciu SNG

42 diel  ·  lab.SNG  ·  14. 03. 2017

Dňa 1. marca 2001 rozhodla generálna riaditeľka Katarína Bajcurová o zatvorení premostenia budovy Slovenskej národnej galérie z dôvodu havarijného stavu. Areál vykazoval aj iné nedostatky - chýbajúce priestory pre stále expozície moderného a súčasného umenia, úžitkového umenia a architektúry, nedostatočnú kapacitu depozitárov nevhodne umiestnených a ohrozovaných vodami Dunaja, nevyriešený hlavný vstup do areálu, neexistujúci spoločenský priestor pre vernisáže, koncerty a iné spoločenské a kultúrne podujatia, neusporiadané a nelogické komunikačné a prevádzkové trasy, ale aj nevyhovujúcu technologickú a funkčnú štruktúru.

Priestorové problémy SNG ako celku boli oveľa širšie než problém havarijného stavu premostenia, preto sa vedenie SNG spolu s Ministerstvom kultúry SR rozhodlo realizovať rekonštrukciu komplexne ako rekonštrukciu, modernizáciu a dostavbu. Výsledné riešenie SNG hľadala formou dvoch architektonických súťaží.


Prvá súťaž, 2003

V dňoch 21. a 22. mája 2003 sa uskutočnilo zasadnutie súťažnej poroty architektonickej súťaže Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v Bratislave, ktorej predsedal prof. ing. arch. Emil Přikryl (AVU Praha). Súťažné podmienky si vyzdvihlo 82 uchádzačov, v termíne bolo predložených 39 projektov, 3 projekty boli odovzdané po termíne uzávierky.

Porota ocenila prvou cenou ex aequo dva návrhy: návrh architektov Juraj Koban a Štefan Pacáknávrh architektov Ilja Skoček ml., Matúš Vallo a Oliver Sadovský. Druhá a tretia cena neboli udelené, odmenu získal návrh architektov David Kopecký, Ján Studený, Martin Vojta, Oldřich Skyba.

Jednotlivé ukážky odkazujú na ostatné listy konkrétnych návrhov.


Víťazný návrh (ex aequo):

Iľja Skoček ml., Matúš Vallo, Oliver Sadovský - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Iľja Skoček ml., Matúš Vallo, Oliver Sadovský


Víťazný návrh (ex aequo):

Juraj Koban, Štefan Pacák - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Juraj Koban, Štefan Pacák


Zdenek Švec, Miroslava Nováková, Ľubomír Mezovský - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Zdenek Švec, Miroslava Nováková, Ľubomír Mezovský


Martin Hraško, Viktor Šabík, Tomáš Šebo - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Martin Hraško, Viktor Šabík, Tomáš Šebo


Ján Vasičák, Ľubomír Ondrejka, Boris Hrbáň - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Ján Vasičák, Ľubomír Ondrejka, Boris Hrbáň


Peter Jančo - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autor: Peter Jančo


Peter Bauer, Martin Nedoba, Iľja Skoček ml. - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Peter Bauer, Martin Nedoba, Iľja Skoček ml.


Norbert Takáts, Matúš Janota, Milan Roháčik, Miroslav Tomík - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Norbert Takáts, Matúš Janota, Milan Roháčik, Miroslav Tomík


Ján Ťupek, Benjamín Brádňanský, Martin Uhrík, Imrich Vaško, Marián Zervan - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Ján Ťupek, Benjamín Brádňanský, Martin Uhrík, Imrich Vaško, Marián Zervan


Gabriela Lampertová, Sylvia Švestáková, Martin Komorník - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Gabriela Lampertová, Sylvia Švestáková, Martin Komorník


Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban


Peter Žalman, Martin Bosík, Peter Kožuško - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Peter Žalman, Martin Bosík, Peter Kožuško


Michal Hronský, Branislav Draškovec, Slavomír Kövešdi - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Michal Hronský, Branislav Draškovec, Slavomír Kövešdi


Dušan Fischer, Richard Koseček, Marián Rusnák - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Dušan Fischer, Richard Koseček, Marián Rusnák


Ivan Gürtler, Ján Matulník - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Ivan Gürtler, Ján Matulník


Neznámy autor - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autor: Neznámy


Neznámy autor - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autor: Neznámy


Milan Novák, Martin Novák - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Milan Novák, Martin Novák


Dana Čupková-Mayers, Martin Mayers - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Dana Čupková-Mayers, Martin Mayers


Neznámy autor - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autor: Neznámy


Tibor Majláth - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autor: Tibor Majláth


Milan Rešovský, Marek Viničenko, Peter Viničenko, Ľubica Tomajková - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Milan Rešovský, Marek Viničenko, Peter Viničenko, Ľubica Tomajková


Pavel Suchánek, Jozef Šoltés - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Pavel Suchánek, Jozef Šoltés


Juraj Molnár, Peter Oleš, Ľubomír Peráček - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Juraj Molnár, Peter Oleš, Ľubomír Peráček


Miroslav Frecer, Ján Kostrian, Stanislav Krčmárik, Gabriela Kaprálová, Eduard Trembulák  - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Miroslav Frecer, Ján Kostrian, Stanislav Krčmárik, Gabriela Kaprálová, Eduard Trembulák


Viktor Borzovič, Peter Topinka - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Viktor Borzovič, Peter Topinka


David Kopecký, Ján Studený, Martin Vojta, Oldřich Skyba - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: David Kopecký, Ján Studený, Martin Vojta, Oldřich Skyba


Peter Stec, Michal Šištík, Rastislav Hrušovský - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Peter Stec, Michal Šištík, Rastislav Hrušovský


Miloslav Mudrončík, Juraj Čisárik, Pavol Suško - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Miloslav Mudrončík, Juraj Čisárik, Pavol Suško


Branislav Somora, Peter Hudák, Matúš Podskalický, Pavol Škovránek - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Branislav Somora, Peter Hudák, Matúš Podskalický, Pavol Škovránek


Peter Buš, Peter Kotvan, Zoltán Holocsy  - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Peter Buš, Peter Kotvan, Zoltán Holocsy


Sven Szokolay, Rudolf Látečka - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Sven Szokolay, Rudolf Látečka


 

Druhá súťaž (2005)

Prvá architektonická súťaž nepriniesla jednoznačného víťaza, ani uspokojivé a adekvátne riešenie všetkých nahromadených problémov, preto SNG po dohode so zriaďovateľom vyhlásila druhú verejnú súťaž návrhov na Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG (2005) s upresnenými podmienkami rešpektujúcimi nové funkčné skutočnosti. V dňoch 11. – 12. júla 2005 sa v SNG v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie návrhov.

Porota zasadala v zložení: prof. Gustav Peichl (predseda poroty, Viedeň, Rakúsko), Petr Pelčák (Brno, Česká republika), Andrej Hrausky (Ľubľana, Slovinsko), Peter Vitko (Bratislava), Peter Moravčík (Bratislava), Katarína Bajcurová (SNG), Andrej Zmeček (MK SR), Martin Mašek (MK SR).

Uchádzači si vyzdvihli 24 súťažných podkladov, do súťaže bolo prihlásených 9 uchádzačov. Po overení požadovaných dokladov boli zo súťaže vylúčené dva návrhy pre formálne nedostatky. Po posúdení návrhov porota po individuálnom vyhodnotení rozhodla, že víťazným sa stal návrh kolektívu pod vedením architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka.

Zo stanoviska poroty:

Porota ocenila komplexnosť víťazného návrhu, prehľadnosť a tvorivosť s akou jej autori pristúpili k riešeniu zložitej problematiky rekonštrukcie a modernizácie areálu SNG a to z hľadiska urbanistického a architektonického riešenia, nového rozloženia funkčných vzťahov a galerijných prevádzok, zhodnotenia pôvodnej svojbytnosti jednotlivých stavebných súborov areálu a ich začlenenia do okolitých mestských štruktúr.

Autori víťazného návrhu pozdvihli v súčasnosti uzavreto pôsobiaci areál na otvorenú a mestotvornú štruktúru – „pozývajúcu“ inštitúciu, prirodzene sa napájajúcu na parter a pešiu zónu mesta.

Rešpektovali impozantné gesto architektúry Vladimíra Dedečka, avšak posunuli ho do súčasnej, aktualizovanej a noblesnej polohy. Inovatívne vyriešili rozšírenie výstavných plôch, vnútornú dvoranu (súčasný amfiteáter), umiestnenie Dokumentačného centra a nových depozitárov (v rámci súčasnej administratívnej budovy). Návrh ráta aj s ďalším zhodnocovaním mestotvorného potenciálu areálu SNG v budúcnosti (priestory parkoviska).

Druhú cenu získal návrh architektov Eduarda Šuteka a Andreja Šuteka, tretiu cenu získal návrh autorského kolektívu: Gabriel Zajíček, Dušan Jurkovič, Matúš Ivanič, Gabriel Drobniak.


Víťazný návrh:

Martin Kusý, Pavol Paňák - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Martin Kusý, Pavol Paňák


Druhé miesto:

Eduard Šutek, Andrej Šutek - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Eduard Šutek, Andrej Šutek


Tretie miesto:

Gabriel Drobniak, Matúš Ivanič, Dušan Jurkovič, Gabriel Zajíček - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Gabriel Drobniak, Matúš Ivanič, Dušan Jurkovič, Gabriel Zajíček


David Kopecký, Ján Studený - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: David Kopecký, Ján Studený


Imrich Vaško - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autor: Imrich Vaško


Ivan Matys - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autor: Ivan Matys


Igor Čierny, Ján Pavúk, Iľja Skoček ml. - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Igor Čierny, Ján Pavúk, Iľja Skoček ml.


Peter Stec - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autor: Peter Stec


Ján Lučan - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autor: Ján Lučan


Pavol Paňák, Martin Kusý, Martin Kusý ml., Mária Kusá, Martin Hruška, Richard Kereškényi - Návrh na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Autori: Pavol Paňák, Martin Kusý, Martin Kusý ml., Mária Kusá, Martin Hruška, Richard Kereškényi


Všetky súťažné návrhy boli zdigitalizované a zaradené do zbierok Slovenskej národnej galérie. Prezentujeme ich v tejto kolekcii ako študijný a archívny materiál.

Súťažné prezentácie jednotlivých návrhov: