Zylvelt, Anthony van

1 dielo
v 2 kolekciách
259 videní

Zoznam autorov

Anthony van Zylvelt

príp. Antonie Zijlveld, Anthony van Sylvelt

* 1640 Amsterdam – ✝ 1695

rytec, kresliar

Diela autora