Zylvelt, Anthony van
1 dielo
v 2 kolekciách
289 videní
Zoznam autorov

Anthony van Zylvelt

príp. Antonie Zijlveld, Anthony van Sylvelt

* 1640 Amsterdam – ✝ 1695

rytec, kresliar

Diela autora