Některé prvky na této stránce nejsou přeloženy do češtiny. ¯\_(ツ)_/¯
kolekce | Web umenia

132 kolekcí

05. 01. 2021  ·  Viera Kleinová  ·  96 děl
„Móda je viac ako len odev. Móda je všade, všetkého sa zmocní, všetko pretne, je životným prístupom, štruktúrou existencie: absolútnou módou.“   – Urs Stahel   Výstava Ó šaty! sa sústredila na ...
21. 12. 2020  ·  lab.SNG  ·  53 děl
„Mám taký plán. Keď budem cítiť, že sa blíži koniec, urobím na záhrade vatru a spálim ich...“   Alexander Salontay maľoval celý život, no po negatívnej skúsenosti s komunistickou cenzúrou svoju tvorbu takmer vôbec nevystavoval. ...
17. 12. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  67 děl
„Nejde o krásu ľudského tela, tá sa dá vidieť len na skutočnom živom tele. Ide o „krásne” zobrazenie (emocionálne kladné zobrazenie) ľudského tela, a to je niečo iné.” – Ján Šmok Akt, pôvodné označenie pre ...
13. 10. 2020  ·  lab.SNG  ·  122 děl
Generácia umelkýň a umelcov, ktorá na výtvarnú scénu nastúpila medzi dvoma svetovými vojnami, bola označovaná aj za tzv. „svedomie doby“. Osobnosti generácie síce nadviazali na experimentálny étos európskych avantgárd ...
07. 12. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  26 děl
„Verím v čiaru, najmä v jej nahotu, čírosť a samotu. Bod je málo, plocha je mnoho, nad nimi je však priestor.”   Miroslav Cipár (1935) vychádza zo základnej skúsenosti „homo faber” – človeka tvorcu. Nápady ani hotové ...
28. 10. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  111 děl
Divadlo je jedným z najstarších spôsobov, akým si ľudia spestrovali každodenný život. Od gréckych drám, cez stredoveké pašiové hry, sofistikované hry Williama Shakespeara, vizuálne prepracované konské balety až po stále ...
01. 06. 2020  ·  lab.SNG  ·  81 děl
Zbierka Linea darovala v roku 2018 Slovenskej národnej galérii viac ako 150 výtvarných diel s odhadovanou hodnotou približne 3,5 milióna eur. Dar obsahuje vzácne artefakty starého umenia od polovice 18. storočia, portréty a krajinomaľby z 19. storočia, diela majstrov výtvarnej ...
06. 05. 2020  ·  Kristína Kadáková  ·  63 děl
Ruka je základným nástrojom ľudského tela a dôležitým symbolom komunikácie. Vo výtvarnom umení  patrí už od počiatkov medzi významné motívy a prostriedky pre spoznanie vývoja remeselných zručností a kultúrnych trendov. ...
19. 09. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  85 děl
„V istej dedine v krajine Mancha žil rytier, jeden z tých, čo majú kopiju v stojane, starodávny štít, starú kobylu a poľovníckeho psa... Náš rytier nemal ďaleko do päťdesiatky: bol statnej postavy, v tele suchý, v tvári ...
19. 04. 2018  ·  Omar Mirza  ·  108 děl
Nitrianska galéria sa stará o približne 5 000 umeleckých predmetov, ktoré každoročne dopĺňa o nové akvizície. Významnú časť našich zbierok tvorí súčasné umenie od mladých a aktívne tvoriacich autoriek a autorov. Keďže nemáme ...
17. 09. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  40 děl
„V jeho ateliéri sa cítim občas ako v dielni kováča. Blčí tam jeho červená, lietajú sadze jeho čiernej a on v tých plameňoch a sadziach rozpaľuje niečo, čo mi pripadá také skutočné ako ja sám sebe, niečo, čoho som súčasťou ...
24. 05. 2019  ·  Zuzana Koblišková  ·  37 děl
Vo svojom živote vytvoril obrovské množstvo fascinujúcich návrhov, koláží a asambláží, ktoré zostávajú asi najvernejšími ilustráciami jeho vlastných predstáv. To, že už vo forme návrhu vždy uprednostňoval vrstvenie ...
20. 07. 2020  ·  Miroslava Maurery  ·  45 děl
„Svet je vyvážený, počnúc geometriou atómu a končiac geometriou vesmíru. Geometrický systém zväzuje hmotu i ducha, je organický, priamočiary, harmonický, a preto krásny. Vyváženosť atómu i celého vesmíru je podmienená a ...
05. 06. 2020  ·  Miroslava Maurery  ·  109 děl
Masa vody skrotená tonami betónu. Stovky drobných postáv loziacich po ozrutnej konštrukcii ako mravce. Umelý sútok riek tvoriaci nové pobrežia a hlbiny, ktoré boli kedysi lúkami. Viera v inžiniersky výpočet, deliaci krehkú rutinu vodnej ...
22. 07. 2020  ·  lab.SNG  ·  39 děl
K horúcemu letu patrí aj túžba uniknúť z rozpálených ulíc niekam na palubu lode. Vietor vo vlasoch, pazvuky čajok a chladivý modrý horizont, to je ono. Obrazom nasiaknutým letnou atmosférou neraz dominuje loď ako symbol slobody, oddychu a hedonizmu. ...
30. 05. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  65 děl
„Pre umelca je ťažké hovoriť o umení. Môže ho iba tvoriť. A musí to robiť zodpovedne, lebo svojím umením vydáva svedectvo o tom, čo je pre neho pravda a krása.“[1]   Ester Šimerová-Martinčeková (rod. Fridriková) je ...
29. 04. 2020  ·  Kamila Paceková  ·  107 děl
Región Spiš sa vyznačuje nielen prekrásnou a veľmi pestrou prírodou, ale aj neobyčajnou hustotou a kvalitou umelecko-historických pamiatok, zvlášť z obdobia gotiky. Nikde inde v Európe sa podobné vojenské a sakrálne pamiatky nezachovali v takom ...
27. 05. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  39 děl
„Chýba nám pokora, strašne chýba a tak nám ju treba. Sme príliš sebavedomí a nemáme byť prečo. Ak sme sebavedomí preto, že sme ľudské bytosti, máme mať všetky ľudské cnosti. A teda aj pokoru.“ Vincent Hložník Estetika ...