18. január 2022
Kolekcia obsahuje 26 diel
11 minút
Gotické oltárne umenie nám okrem nevšedného vizuálneho zážitku prináša aj čiastočný pohľad do stredovekého života. Aj keď sú témy biblické, v niektorých detailoch preniká na povrch každodennosť. Veľká obľuba mariánskeho kultu a svätíc priniesla množstvo plastík a obrazov, ktoré zobrazujú ženy a ich odev. Ako sa však orientovať v týchto vyobrazeniach? Kde je hranica medzi biblickým svetom a tým skutočným? Je odev svätíc taký, aký sa nosil v dobe vzniku diela?
 
Novozákonné svätice

Najčastejšie zobrazovanou ženou z Nového zákona je bezpochyby Panna Mária. Mariánsky kult priniesol množstvo oltárov a sôch zasvätených práve tejto žene a jej životu. S postavou Márie sa spája silná symbolika, aby bola ľahko rozlíšiteľná medzi ostatnými sväticami. Najcharakteristickejší je jej modrý plášť, ktorý svojou farbou symbolizuje nebo a rozpustené vlasy naznačujúce panenstvo. Často býva korunovaná. Zvyšok jej odevu už závisel od autorskej fantázie. Väčšinou ju obliekali do neutrálnych voľných šiat s bohatou drapériou, no často sa nechali inšpirovať aj dobovou módou.

 

Tento systém „obliekania“ sa preniesol aj na ďalšie novozákonné svätice. Príkladom môže byť tabuľová maľba s výjavom Navštívenia od slovenského maliara z 2. polovice 15. storočia. Maliar zobrazil stretnutie dvoch tehotných žien, Panny Márie a sv. Alžbety, matky Jána Krstiteľa. Ich tehotenstvo naznačil dvoma malými postavičkami kľačiacich nahých detí v oblasti brucha. Hoci vpravo stojaca Panna Mária nemá modrý plášť, jej svätožiara a voľne rozpustené vlasy s čelenkou ju jasne označujú.

Vľavo stojaca sv. Alžbeta má jednoduché červené šaty prepásané pod prsiami podobne ako Panna Mária. Obe zahaľuje dlhý polkruhový plášť, no sv. Alžbeta, ako staršia žena a manželka má hlavu zavitú v závoji. Umelec použil dobovú úpravu hlavy žien, aby dopomohol stredovekému divákovi správne „prečítať“ túto maľbu.

Slovenský maliar z 2. polovice 15. storočia – Navštívenie, 1470 – 1500, Oravská galéria

 

Podobne je to aj na tabuľovej maľbe s motívom Navštívenia z oltára Panny Márie z Liptovskej Dúbravky od slovenského maliara z 16. storočia. Panna Mária je odetá v červených šatách s úzkymi rukávmi typu cotte. Sú to dlhé šaty priliehavé v hrudnej časti tela s dlhými úzkymi rukávmi a veľmi širokou sukňou. Okrem šiat má Mária cez plecia prehodený modrý plášť. Stojí oproti sv. Alžbete zahalenej v červenom plášti a hlavou zavitou v závoji.

Slovenský maliar z 1. štvrtiny 16. storočia – Navštívenie, 1500 – 1520, Slovenská národná galéria

 

Prelínanie symbolického zobrazovania ošatenia svätíc a bežnej módy môžeme vidieť na gotickej tabuľovej maľby s témou Madony s anjelmi z Popradu z roku 1484. Autor, majster Mikuláš z Levoče, zachoval základnú symboliku Panny Márie – dlhý modrý plášť, svätožiara, koruna a rozpustené vlasy; no Kristovu matku obliekol do bohatých brokátových šiat so širšími rukávmi. Na Máriinej ľavej ruke je vidieť, že spodné šaty majú červenú farbu a úzke rukávy s jemnou zlatou výšivkou. Široký vrchný odev, bohato riasený a ušitý zo zlatočerveného brokátu, má zelenú podšívku a perlami zdobený priekrčník.

Tento typ odevu sa nazýva surcotte, teda odev, ktorý sa oblieka na cotte. Modrý plášť je zopnutý zlatými sponami so zelenými kameňmi podľa dobovej módy a je vyzdobený jemnou zlatou výšivkou. Odev zodpovedá skutočnej kráľovnej, nie skromnej panne.

Majster Mikuláš z Levoče (pravdepodobne) – Madona s anjelmi z Popradu, 1484, Slovenská národná galéria

 

Červený spodný odev typu cotte dobre vidno aj na vyobrazení Panny Márie na fragmente so scénou Narodenia. Panna Mária kľačí pred novonarodeným Ježiškom v červených šatách s bohato zdobenými rukávmi a priekrčníkom. Modrý plášť má len symbolicky prehodený okolo bedier.

 

Ďalší prienik dobovej módy na biblickom výjave sa objavuje na iluminácii Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Panna Mária sedí vľavo dole odetá v modrom plášti a so svätožiarou za hlavou. Oproti nej sedí Zachariáš, ktorého odev má tiež veľmi jednoduchý tunikový strih. Svätá Alžbeta na posteli prijíma od pôrodnej babice malého Jána Krstiteľa. Práve babica a žena stojaca pri nej v brokátových šatách predstavujú postavy z bežného svetského života a ich odev zodpovedá dobovej móde. Žena stojaca vpravo v bledých šatách a s módnym účesom je pravdepodobne donátorkou iluminácie, preto jej prislúcha skutočný odev z jej doby.

Majster graduálu z Murána – Narodenie Svätého Jána Krstiteľa, 1450, Slovenská národná galéria

 

Veľmi často zobrazovanou sväticou z Nového zákona je aj Mária Magdaléna. Bratislavský majster z 1. polovice 15. storočia ju celú zahalil do červeného aranžovaného odevu, ktorý má s dobovou módou pramálo spoločné. Je to typizovaný odev svätíc, predpísaný pre ich zobrazovanie.

Bratislavský majster z 1. polovice 15. storočia – Svätá Mária Magdaléna, 1420 – 1430, Galéria mesta Bratislavy

 

Adriaen van Wesel však túto sväticu zobrazil na svojom súsoší ako mladú ženu v honosných šatách s náročnou pokrývkou hlavy v tvare turbanu, ktoré stoja v kontraste s jednoduchým odevom Panny Márie a svätého Jána. Poukazuje tak na jej predošlý svetský život hriešnice.

Adriaen van Wesel (dieľňa) – Panna Mária, sv. Ján a Mária Magdaléna, fragment z Ukrižovania, 1460 – 1480, Moravská galéria v Brne

 
Svätice z neskoršieho obdobia

Svätice, ktoré postupne pribúdali do ikonografie v neskorších rokoch, so sebou priniesli celú plejádu nových atribútov spojených s ich životom a smrťou. Medzi najobľúbenejšie patrila svätá Katarína Alexandrijská, rozpoznateľná vďaka kolesu, na ktorom mala byť mučená, a meča, ktorým ju sťali. Majster oltára z Vojnian ju postavil vedľa Márie Magdalény. Ich odev je takmer identický, typizovaný, odlišujú ich len atribúty.

Slovenský rezbár z 4. štvriny 14. storočia – Svätá Magdaléna a Katarína, okolo 1380, Slovenská národná galéria

 

Na neskoršom vyobrazení zo začiatku 16. storočia je však svätá Katarína oblečená v drahom odeve podľa dobovej nemeckej módy s prestrihávanými rukávmi a šperkami prezrádzajúcimi jej šľachtický pôvod. Panna Mária z toho istého oltára je odetá do jednoduchého tunikového odevu so štylizovaným plášťom.

Juhonemecký rezbár z 1. tretiny 16. storočia – Svätá Katarína, 1500 – 1600, Slovenská národná galéria

 

Pandant k svätej Kataríne predstavuje svätá Barbora oblečená taktiež do dobového odevu s módnym účesom. Od svätej Kataríny ju odlišujú len jej atribúty: veža, v ktorej bola uväznená a kalich ako symbol kresťanského obradu. Tak ako svätá Katarína, aj svätá Barbora mala urodzený pôvod, preto býva často zobrazovaná v honosnom odeve.

Juhonemecký maliar z 1. tretiny 16. storočia – Sväta Barbora, 1500 – 1530, Slovenská národná galéria

 

Obe svätice zobrazil na jednej tabuli neznámy rakúsky maliar okolo roku 1430. Svätá Barbora je odetá do spodných modrých šiat so širokými rukávmi a jemnou zlatou výšivkou. Ako vrchný odev má hermelínom lemovaný surcotte červenej farby s hlbokými prieramkami, ktorý je typický pre toto obdobie. Svätá Katarína s kolesom a mečom má vypasovaný cotte zo zeleného brokátu lemovaný sivou kožušinou. Aranžovaný modrý plášť symbolizujúci nebo má ozdobený jednoduchou zlatou geometrickou výšivkou.

Neznámy rakúsky maliar – Sv. Katarína a sv. Barbora, okolo 1430, Moravská galéria v Brne

 

Nie vždy majú novšie svätice odev strihaný podľa dobovej módy, avšak maliar si pre ich zobrazenie často vypožičal vzory látok, ktoré boli v tom období aktuálne. Pekným príkladom je zobrazenie svätej Barbory a svätej Uršule od viedenského maliara z prvej polovice 15. storočia. Typizovaný odev oboch svätíc nenesie prvky dobovej módy, no látky ich šiat majú brokátový vzor charakteristický pre toto obdobie.

Viedenský maliar – Tabuľa so sv. Barborou a sv. Uršulou, 1430 – 1440, Slovenská národná galéria

 

Na oltárnej tabuli s výjavom Svätého príbuzenstva od Majstra z Hrabušíc približne z roku 1500 sedí uprostred výjavu Panna Mária v modrom plášti s rozpustenými zlatými vlasmi. Oproti nej sedí svätá Anna Samotretia držiaca rúčku malého Ježiška. Cez zelený brokátový odev má prehodený aranžovaný červený plášť a jej hlava je zavitá podľa stredovekého zvyku. Ostatné svätice, ženy z Máriinho príbuzenstva, však už majú odev podľa módy z prelomu 15. a 16. storočia. Na hlavách nesú vypchávané čepce typu Wulsthaube, ktorý bol v prostredí strednej Európy obľúbený až do 17. storočia.

Majster z Hrabušíc – Sväté príbuzenstvo, 1500, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana

 

Spodný čepiec vypchávaný ovčou vlnou bol prekrývaný závojmi, ktoré sa ovíjali okolo hlavy rôznymi spôsobmi. Žena vpravo od Panny Márie má napríklad na čepci zavinutý závoj s výraznými čiernymi pruhmi, kým žena na ľavej strane obrazu má závoj biely, prekrývajúci aj bradu, vyzdobený len jemnou zlatou výšivkou. Táto pokrývka hlavy sa na obraze objavuje aj so sieťkou na vlasy alebo so zlatým čepcom. Odev majú svätice väčšinou prekrytý plášťom, no dobovú módu naznačujú drobné detaily, ako napríklad výstrih v tvare písmena V lemovaný kožušinou alebo jemný zlatý opasok. 

Nielen odev svätíc, ale aj mužov z Máriinho príbuzenstva korešponduje s odevom prelomu 15. a 16. storočia. Kým starší muži ako svätý Jozef alebo Joachim majú jednoduchý typizovaný odev vo forme prostej tuniky a plášťa, ostatní majú oblečené šuby, objemné riasené kabáty so širokými rukávmi, ktoré sa zapínajú veľkými gombíkmi alebo kovovými zápinkami. Aj mužské pokrývky hlavy zodpovedajú dobovej móde. Tieto svetské prvky na výjave s náboženským motívom môžu naznačovať pôvod a kontext objednávateľa.


 

Odev bol a je jedným z komunikačných prostriedkov v živote človeka. Možno z neho vyčítať množstvo informácií o konkrétnej osobe. Preto sa ako súčasť naratívu objavuje v náboženských výjavoch určených pre laické publikum. V súčasnosti náboženská symbolika odevu pomaly stráca svoj význam, preto je aj čítanie sakrálnych výjavov o čosi náročnejšie. Ak sa však zahľadíme do obrazu a ponoríme sa do historických súvislostí, otvorí sa nám svet nielen svätých, ale aj bežných ľudí stredovekej Európy.

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.